Eşitlik Mücadelesinde
98. Yıl

Kadına Yönelik Şid.Önleme Söz. Toplantısı 03 Haziran 2011 tarihinde Gerçekleşecek.


Kadına Yönelik Şid.Önleme Söz. Toplantısı 03 Haziran 2011 tarihinde Gerçekleşecek.


 

Sayın Katılımcı,

 

Bizleri yakından ilgilendiren Avrupa Konseyinin Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Edilmesine Dair Sözleşmesi, Türk Hükümeti tarafından 11 Mayıs 2011 Tarihinde imzalandı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki bu önemli sözleşme TBMM tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girecek.

Bildiğiniz gibi sözkonusu sözleşmenin hazırlanması sürecinde Türkiye temsil eden ve gelişmelere ilişkin olarak bizleri bilgilendiren Prof.Dr. Feride Acar’ın katılımıyla bir yıl önce yine aynı günlerde bir yuvarlak masa toplantısı yapmış, sözleşmeye ve kadına yönelik şiddetle mücadelemize ilişkin görüş ve düşüncelerimizi iletmiştik.

Prof.Dr. Feride Acar bu kez de Türkiye Hükümeti’nin ilk imzacısı olduğu sözleşmenin içeriğine ve kadın hareketine katkısına ilişkin olarak bir değerlendirme yapacak.

Sözleşmenin en kısa sürede yürürlüğe girmesine yönelik kamuoyu yaratılmasında, bilgi ve görüş paylaşımına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz toplantımıza katılımınızı arzu ediyoruz.

Görüşmek üzere,

 

Sevgilerimizle,

 

CEDAW  Sivil Toplum Yürütme Kurulu - Ankara

Sekreterya     : Türk Kadınlar Birliği

Tel                  : 467 17 70

Tarih              : 3 Haziran 2011 Cuma

Saat                : 14.00-17.00

Yer                 : Harb-İş Sendikası Toplantı Salonu İnkilap Sokak No: 20 Kızılay/Ankara