Eşitlik Mücadelesinde
100. Yıl

Eşitlik mücadelesi veren dernek : Türk Kadınlar Birliği


Eşitlik mücadelesi veren dernek : Türk Kadınlar Birliği

Eşitlik mücadelesi veren dernek: Türk Kadınlar Birliği

 

Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Mustafa Kemal Atatürk

Bu ay röportaj sayfamızın konuğu Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Selma Durak. Selma Hanım Atatürk’ün öngördüğü çağdaş kadına yönelik, eğitim, örgütlülük ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda, kadınlarımızın destek ve katkılarıyla etkin çalışmalar sürdürüyor.

Dernek hakkında bilgi verir misiniz?

Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde kuruldu. O dönemin amaçlarını gerçekleştirdiği düşüncesiyle kapatılan dernek 13 Nisan 1949 yılında yeniden kuruldu.  Kurucuları arasında, Nezihe Muhittin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriye (Sertel) de bulunmaktadır. Şükufe Nihal aktif üyelerden birisidir. Derneğin, Atatürk’ün eşi Latife Hanımdan da büyük destek aldığı bilinmektedir. Kuruluş amacı, kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama aktif olarak katılmasının sağlanmasıdır. Yardım derneği değildir. Eşitlik mücadelesi veren bir dernektir. Merkezi Ankara’dadır. Derneğin Gelen Başkanı Av. Sema Kendirci Uğurman’dır.

Türk Kadınlar Birliği 60’lı ve 70’li yıllarda, ülkemizin kadın potansiyeline büyük bir ivme kazandırmış, yönlendirme ve geliştirme açısından önder rol oynamıştır. Genç Türkiye Cumhuriyetinde, gerçekleşmesi için mücadele verdiği, siyasal yaşama aktif olarak katılımı getiren yasadan en çok yararlanan tek Sivil Toplum Kuruluşudur. Bu dönemde derneğimiz, Atatürk’ün öngördüğü çağdaş kadına yönelik, eğitim, örgütlülük ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda, etkin çalışmalar sergilemiştir. Kadınlarımızın destek ve katkılarıyla şube sayısını Türkiye’de 63’e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 7’ye çıkarmıştır. Üye sayımız da artık 10 bini aşmıştır.

Türk Kadınlar Birliği bünyesinde çok sayıda kadın kuruluşu barındıran kadın-erkek eşitliği ilkesinin ve kadının insan haklarının Avrupa Politikalarına yerleşmesi için çalışan Avrupa Kadın Lobisi’nin Türkiye Koordinasyonu yürütme kurulunda görev yapmaktadır. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmenin en önemlisi olan “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu’nun sekretaryasını da hala sürdürmektedir. Türkiye’de ilk kez uygulamasını başlattığı “Toplum Merkezleri” ile Türk Kadınlar Birliği hedef kitle olan kadının sağlığı, eğitimi ve örgütlenmesine, Yerel Yönetimleri ve Devleti de katmayı başarmıştır. Türkiye’de ilk defa 1996 yılında “Yasalar Önünde Tam Eşitlik” kampanyası çerçevesinde Medeni Yasa’nın ve Ceza Yasası’nın değiştirilmesi ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin hazırlanmasında ve yapılan çalışmaların içerisinde yer almıştır.

 

 

Şubelerin çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?


İstanbul şubesi dışında Adalar, Beyoğlu, Kadıköy, Pendik, Şişli, Beşiktaş, Şişli, Maltepe, Sarıyer ve Üsküdar’da da şubelerimiz var. Tüm şubelerin amacı
Atatürk İlke ve Devrimlerini ve Cumhuriyetin kadın haklarında sağladığı kazanımları korumaktır. Bu hakların gelişmesini sağlamak ve uygulamalarını yönlendirmek ve katılımı artırmaktır.

Şubeler arası en büyük iletişimin ve birlikteliğin sağlandığı önemli günlerimiz vardır. Her yıl bir şubenin ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, 5 Aralık Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı’nın elde edişini ve 13 Nisan’da Ankara’da kuruluşumuzun yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenleyerek kadınlarımızı bilgilendiriyoruz. Halk Eğitim Merkezleri’nde kurslar açıyoruz. Kadınlara okuma yazma öğretiyoruz. Aile içi şiddet üzerinde durduğumuz en önemli konu. Bu nedenle okullarda kadınlarımızı bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası gibi büyük bir kampanyayı tamamlamış bulunuyoruz. Pilot okullarımıza ziyaret gerçekleştiriyoruz. Okullarda kadınlarımıza hukuk, sağlık ve psikolojik alanda destek sağlıyoruz. Kadınlarımızla Anıtkabir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Onlarla tiyatro gibi sosyal aktiviteleri paylaşıyoruz. ldız Teknik Üniversitesi’nde destek birimimiz var. Oraya komisyon kurduk. Öğrencilerle her türlü ihtiyacı ücretsiz paylaşıyoruz. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) 36 kadın sivil toplum kuruluşundan oluşmaktadır. Şubemiz Kadıköy ve Adalar şubesiyle birlikte çalışmalarını burada da sürdürmektedir.

Bizim için önemli bir çalışmamız daha var. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, gazeteci ve yazarlarla iş dünyasının önde gelen isimleri, kadınların politikaya katılımını engelleyen koşulların ortadan kaldırılması amacıyla Hürriyet gazetesinin sponsorluğunda kurulan "Haklı Kadın Platformu". Derneğimizin genel merkezinin görevlendirmesiyle toplantılara ben katılıyorum. Haziran seçimlerinin öncesinde kurulan Platformun amacı kadınların mecliste eşit şekilde temsil edilmesi, her türlü şiddetten korunması, toplumsal cinsiyet için gereken adımların ivedilikle atılmasıdır. Ayrıca istihdamda hak ettikleri yeri bir an önce almasını ve kadınları koruyan yasaların kağıt üzerinde hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır.