Eşitlik Mücadelesinde
100. Yıl

"Eşitlik İçin Buluşuyoruz" 3.Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ForumuBütün İllerden Kadınlar Eşitlik için Buluşuyor

21-22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak “3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu”nda 81 ilden 600 kadın Ankara’da bir araya geliyor. 

“3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu”; uzmanlıkları, öncelikleri ve çalışma biçimleri farklı olsa da ortak paydası kadınların güçlenmesi olan yüzlerce kadını bir araya getiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteğiyle düzenlenen, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin sekreteryasını yürüttüğü forumun yürütme kurulunda; Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Türk Kadınlar Birliği (TKB), Başkent Kadın Platformu (BKP) ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) yer alıyor.

Üç gün boyunca forumda kadınlar sığınaksız bir dünyayı, birlikte politika üretebilmenin imkanlarını, ayrımcılıkla mücadeleyi, güncel politik sorunları, kadın emeğini konuşacaklar. Sabahtan akşama kadar sürecek atölyelerde kadın cinayetleri, çocuk gelinler, aile kurumu, ŞÖNİM’ler, kamu-STK işbirliği, siyasete katılım, kent-kentlilik hakkı, illerdeki eşitli birimleri, LGBT bireylere yönelik şiddet, etnik ayrımcılık, engelli kadınlar ve çocukların yaşadığı ve başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılıklar, Türkiye’de kadın hareketinin önündeki engeller, kadınların barış sürecine katılımı, anayasa süreci, kürtaj hakkı, kaç çocuk doğuracağına karar verme hakkı, çocuk/hasta/yaşlı/engelli bakım yükümlülüklerinin tüm toplum tarafından paylaşılması, girişimciliğin kadın istihdamına çözüm olup olmayacağı, esnek çalışma ve kadın üretim kooperatifleri konuları tartışılacak.

Bu buluşma yalnızca atölyelerle de sınırlı kalmayacak. Gece yarısına kadar film gösterimleri ve müzik dinletileriyle sürecek olan buluşmada, isteyenler atölye çalışmalarına da katılabilecek. “Birlikte Öğreniyoruz” başlıklı bu atölyelerde fotoğraf ve video çekmekten internet kullanımına, haber yazma tekniklerinden görsel arşiv oluşturmaya pek çok konuda bilgi ve deneyimler paylaşılacak.

Bütün illerden kadın örgütlerinin ilk büyük buluşması 1995 yılında yapılan Dünya Kadın Konferansı’nın ardından 2000 yılında Pekin+5 sürecinde olmuştu. 2003 yılındaki ikinci kadın örgütleri toplantısı ise Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) çerçevesinde için düzenlenmişti. Bütün illerden 453 kadının katıldığı bu toplantının sonucunda CEDAW Ülke Raporuna alternatif “STK Gölge Raporu” hazırlanmış ve BM Komitesine sunulmuştu.

On yıl sonra yine 81 ilin tamamından kadınlar bir kez daha bir araya geliyor, eşitlik ve adalet için sesini yükseltiyor. 600 kadının bu buluşması için kadınlar “Her şeye rağmen umudumuzu diri tutuyor, çeşitliliğimizle daha güçlü bir kadın hareketi için bir araya geleceğimiz için heyecan duyuyoruz” diyor. 21-22-23 Haziran’da Ankara’da kadınlar geleceği birlikte kuruyor. 

 

 

3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu”

Açılış: 21 Haziran Cuma │ 14.00 │ Büyük Anadolu Oteli Esenboğa Havaalanı Yolu, 27. KM, Akyurt-Ankara

 

 

Ayrıntılı bilgi için:

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Tel: 0 312. 427 00 20

E-posta: ucanhaber@ucansupurge.org
 

Üçüncü Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu:

“Eşitlik için Buluşuyoruz”

21-22-23 Haziran 2013, Büyük Anadolu Oteli, Ankara

 

1. GÜN

12.00-13.00 Öğle yemeği (Erken gelenler için)

13.00 Karşılama ve kayıt

14.00 Açış konuşmaları

 • İdil Soyseçkin, organizasyon ekibi adına
 • Matilda Dimovska, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
 • Sema Kendirci, Türk Kadınlar Birliği
 • Çiğdem Aydın, Kadın Adayları Destekleme Derneği
 • Berrin Sönmez, Başkent Kadın Platformu
 • Serap Güre, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi
 • Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
 • Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

14.30-16.30

Platformlar Kendilerini Anlatıyor, Türkiye’deki Kadın Örgütlülüğünün Haritası Çıkıyor 16.30-17.00 Görseller

19.00-21.00 Akşam yemeği ve müzik

21.00-23.00 “Birlikte Öğreniyoruz”

 • Medya İzleme ve Haber Atölyesi
 • Görsel Arşiv Nasıl Toplanır ve Saklanır Atölyesi
 • Fotoğraf ve Video Atölyesi
 • İnterneti Etkili Kullanma Becerileri Atölyesi
 • Eylem Örgütleme, Kampanya Düzenleme ve Bildiri Hazırlama Atölyesi
 • Geleceğimiz Atölyesi
 • Sivil Olmak Üzerine Tartışma Atölyesi
 • Kendi Festivalini Kendin Yarat Atölyesi
 • Dans Atölyesi
 • Film Gösterimi

 

2. GÜN

07.00-08.00 Sabah Sporu

07.00-09.00 Kahvaltı

09.00-12.30 ATÖLYELER

12.30-13.30 Öğle Yemeği

14.00-18.00 ATÖLYELER

 

ATÖLYE BAŞLIKLARI VE İÇERİKLERİ:

 

Sığınaksız Bir Dünya için

 • Kadın Cinayetleri
 • Çocuk Gelinler
 • Aile
 • ŞÖNİM’ler

 

Birlikte Politika Üretebilmek

 • Kamu-STK İşbirliği
 • Siyasete Katılım, Yerel Yönetimlerde Erkek Egemenliğini Nasıl Aşarız?
 • Kadınların Yönetimde Olduğu Kentlerde Hangi Farklılıklar Olur?
 • Kent-Kentlilik Hakkı, Kadın Dostu Kentler
 • İllerde Eşitlik Birimlerinin İşlevi/İşlerliği

 

 

 

Ayrımcılıkla Mücadele

 • LGBTT Bireylere Yönelik Ayrımcılık
 • Etnik Temelli Ayrımcılık
 • Engelli Kadınlar ve Çocuklar
 • Başörtülü Kadınların Yaşadığı Ayrımcılıklar

 

Kadınlar ve Güncel Politik Sorunlar

 • Türkiye’de Kadın Hareketinin Önündeki Engeller
 • Kadınların Barış Sürecine Katılımı
 • Anayasa Süreci
 • Kürtaj Hakkı/Kaç Çocuk Doğuracağına Karar Verme Hakkı
 • Çocuk, Hasta/Yaşlı/Engelli Bakım Yükümlülüklerinin Tüm Toplum Tarafından Paylaşılması

 

Kadın Emeği ve İstihdamı

 • Girişimcilik Kadın İstihdamı Sorununa Çözüm Olabilir mi?
 • Esnek Çalışma (yarı zamanlı çalışma, ev eksenli çalışma)
 • Kadın Üretim Kooperatifleri: Kadın Dayanışması ile Gelir Elde Edebilir miyiz?

 

19.00-21.00 Akşam Yemeği ve Müzik

21.00-23.00 “Birlikte Öğreniyoruz”

 • Medya İzleme ve Haber Atölyesi
 • Görsel Arşiv Nasıl Toplanır ve Saklanır Atölyesi
 • Fotoğraf ve Video Atölyesi
 • İnterneti Etkili Kullanma Becerileri Atölyesi
 • Eylem Örgütleme, Kampanya Düzenleme ve Bildiri Hazırlama Atölyesi
 • Sivil Olmak Üzerine Tartışma Atölyesi
 • Kendi Festivalini Kendin Yarat Atölyesi
 • Film Gösterimi

        

3. GÜN

07.00-08.00 Sabah Sporu

07.00-09.00 Kahvaltı

09.00-10.30 Maria Minna (Kanada Eski Bakanı)- “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması Kapasite Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı” sunumu

10.30-13.00 Atölye Raporlarının Sunumu

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.00 Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi

15.00-17.30 “Artık Kısa Cümleler Kuruyorum” (Serbest Kürsü)

17.30-18.00 Toplantı Gazetesinin Dağıtılması, Forum Fotoğraflarının Gösterimi ve Vedalaşma