Eşitlik Mücadelesinde
100. Yıl

3. KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FORUMU DEKLARASYONU


3. KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FORUMU DEKLARASYONU

3. KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FORUMU DEKLARASYONU

21-22-23 HAZİRAN 2013, ANKARA

 

 

 

EŞİTLİK İÇİN BULUŞTUK!

 

 • Sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta eşitlik istiyoruz.
 • Barışın hayatın bütün alanlarında gerçekleştirilmesini ve kadınların barış sürecinin her aşamasına aktif katılımının sağlanmasını istiyoruz.
 • Temel hak ve özgürlüklerimize hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz.
 • Demokrasi ve kadın haklarının iç içe olduğuna inanarak ‘kadınsız demokrasi olmaz’ diyoruz.

 

Ve şimdi…

Yeni anayasanın yapım sürecinde;

 • Anayasanın toplumsal cinsiyet eşitliğini ve cinsiyet kimliklerini göz ardı etmeden,
 • Seçim ve atamayla gelinen mekanizmalarla sosyal sorumluluk alanlarında eşit temsil ilkesini temel alarak,
 • Hazırlık süreci şeffaflaştırılarak

yapılmasını ve Anayasayı birlikte yazmayı talep ediyoruz.

 

 

Bu anayasaya bağlı olarak;

 • Yerel ve merkezi bütçenin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler olarak hazırlanmasını,
 • Biz kadınların hayatın her alanında eşit temsili ve eşit katılımı için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını,
 • Özellikle Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları dahil olmak üzere siyasal yaşamın tüm alanlarında derhal siyasi reform yapılmasını,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için başta CEDAW olmak üzere uluslararası taahhütlerimizin gereğinin hayata geçirilmesini,

talep ediyoruz.

 

KADINLARIN KATILIMIYLA,

SÜREKLİ, ETKİLİ VE KARARLI BİR ‘KADIN POLİTİKASI’ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINI İSTİYORUZ!

 

KADIN HAKLARI VE DEMOKRASİNİN İÇİÇE OLDUĞUNA İNANARAK ‘KADINSIZ DEMOKRASİ OLMAZ’ DİYORUZ.

 

 

3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu adına

Forum Yürütme Kurulu

 

Başkent Kadın Platformu

Kadın Adayları Destekleme Derneği

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi

Türk Kadınlar Birliği

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

 

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği