Eşitlik Mücadelesinde
99. Yıl

TBMM GÖREVE


TBMM  GÖREVE

Kadına yönelik şiddetin katliama dönüştüğü ülkemizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin suskunluğunu affetmiyoruz.