Eşitlik Mücadelesinde
100. Yıl

Şiddete Son Platformu


Şiddete Son Platformu

HERKESİ UYARIYORUZ!

 

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel suçlara “ağır cezalar getireceği” iddia edilen değişiklik, birçok suçun cezasını hafifletecek, birçok tecavüzcü ve istismarcıyı serbest bırakacaktır.

Cinsel suçlara sözde ceza artırımı diye sunulan bu tasarı: Özde cezasızlıktır!

 

AKP, pek çok önemli yasa değişikliğini hukuken çok sorunlu olan “torba yasa” 

 

usulü ile bir arada sunarak ve muhatapları ile tartışmayarak; toplumu, kadınlara 

 

ve çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarının soruşturulması, kovuşturulması ve 

 

cezalandırılması konusunda var olan durumdan çok daha sorunlu bir aşamaya taşımak 

 

istiyor! 

 

Hükümetin, cinsel suçların önlenmesini sağlayacak adımları atmadığını, erkek 

 

egemen devlet ve hukukun, erkeğin lehine uygulamaları değiştirmeye niyetli 

 

olmadığını, cezayı artırmak ya da azaltmakla sorunun çözülebileceği yanılgısını 

 

yaymaya çalıştığını biliyoruz.

 

Yasada kadın cinayetlerine ya da kadına karşı şiddete ilişkin bir düzenleme 

 

yapılmamış!

 

Türk Ceza Kanunu’nun birçok maddesinde değişiklik öneren bir yasada, kadına karşı 

 

şiddet ve kadın cinayetleri konusunda tek bir düzenleme bile olmamasını hayretle 

 

karşılıyoruz. Tam tersine, kadınlara tecavüz sırasında uygulanan/uygulanacak şiddet 

 

konusunda erkeklere yeni “ceza indirimleri” geliyor! 

 

Cinayet davalarında ise haksız tahrik indiriminin uygulanmasının önüne geçecek bir 

 

düzenleme yapılmadığını görüyoruz.

 

Kadının beyanı esas alınmalı!

 

Tasarıya, cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında “çocuğun ve kadının 

 

beyanının esas alınması ve aksini ispat yükümlülüğünün erkekte olması”na ilişkin de 

 

hiçbir hüküm konmadığını görüyoruz.

 

15-18 yaş arası genç kadın ve erkekler arasındaki cinsel ilişkiye dair hapis 

 

cezasının artırılması kabul edilemez!

 

TCK’da var olan ve yarısı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan bu 

 

konuyla ilgili “diğer yarısı” yürürlükte olan TCK 104. maddenin tümden iptali 

 

gerekmektedir. Tasarı, tam tersine, gençlerin kendi rızalarıyla giriştiği cinsel 

 

eylemlerin cezasını artırmaktadır. Flört eden genç kadın ve erkekleri (ve hatta 

 

ailelerini), daha uzun sürelerle hapse atma tehdidiyle cezalandırmak istemektedir. 

 

Gençlerin flörtüyle, ülkemizde büyük bir sorun olan “çocuk yaşta ve zorla 

 

evlendirmeler” konusu İKİ AYRI KONUDUR. Bu konuda toplumda ve hukukta bir 

 

algı karışıklığı yaratmamak gerekir. Çocukları cinsel istismardan korumak hepimizin 

 

ortak sorumluluğudur; gençlere cinselliği yasaklamak yeni toplumsal mağduriyetler 

 

yaratacak muhafazakar bir politikadır.

 

Çocuklarla ilgili getirilmek istenen yasaların, çocukları korumayı değil, 

 

muhafazakarlaşmayı ve cinsel özgürlüklerin sınırlandırılmasını amaçladığını 

 

biliyoruz. 

 

Hükümetin amacı çocukları korumak değil!

 

Yürürlükteki yasa maddesini değiştirerek çocukların yetişkinler tarafından istismar 

 

edildiği durumlar için, “taciz” ve “saldırı” ayrımı getirmeye çalışmak, çocukların 

 

taciz edilmesi halinde cezanın düşmesi anlamına geliyor. Çocukları korumak bu mu?

 

Şikayet süresi 6 ayla sınırlanıyor!

 

Halen zaman aşımının korunduğu, cinsel taciz ve kimi cinsel saldırı suçlarında şikayet 

 

süresinin 6 ayla sınırlandığı bu yeni düzenlemeyle cinsel saldırıların önlenebileceğini 

 

nasıl söyleyebiliriz?

 

Sanıklar suçludur, ruh hastası değil!

 

Cinsel suçların çok küçük bir bölümü “hasta”lar tarafından işlenir. Toplumun belki de 

 

binde birlik bir oranına denk düşen bu “hasta”lar, adı üzerlerinde hastadır. Belki de, 

 

toplum tarafından “hasta” edilmişlerdir. 

 

Çünkü, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel suçlar toplum tarafından kültür, gelenek, 

 

örf, adet, din vb. nedenlerle meşru görüldükçe “hasta/normal” tanımı belirsizleşir. 

 

Önümüzdeki bu yasa tasarısında sanıkların “tedavisinden” söz edilmesi, devlet 

 

nezdinde eylemin hala bir suç değil, hastalık olarak görüldüğünü bize gösteriyor. 

 

Sanıklar hasta değil, erkek egemen sistemden gücünü alan suçlulardır. Yasada 

 

tedaviden söz ederek, bu suç toplumun önünde tıbbileştirilmeye çalışılıyor!

 

Ruh ve beden sağlığı!

 

Yeni tasarıda getirilen “ruhsal zedelenme” değerlendirmenin kaldırılması, suçun 

 

yalnızca maddi delillere dayandırılması, kimi suçların cezasız kalmasına, cezalarının 

 

indirilmesine ve şikâyet edilememesine yol açacak. 

 

Bugüne kadar çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere yönelen cinsel şiddet cezasız 

 

kalıyor, kadının beyanı yok sayılarak, fiziksel delil yoksa ceza verilmiyordu. Hali 

 

hazırda psikososyal desteğin bir parçası olarak veya cezada ağırlaştırıcı unsur olarak 

 

görülmesi gereken ruhsal değerlendirme sürecinin, kadının aleyhine ve erkek egemen 

 

hukuka nasıl hizmet ettiğini, bir yıldırma politikasına dönüştüğünü, mağdurların 

 

tekrar tekrar travmatize edildiğini biliyoruz. 

 

Cinsel şiddet kriz merkezleri niye açılmıyor?

 

Cinsel şiddetle mücadelede kadın danışma merkezleri, kadın/çocuk sığınakları, Alo 

 

şiddet hattı ve cinsel şiddet kriz merkezleri yaşamsal önem taşıyor.

 

Bu kurumsal mekanizmalar oluşturulmadan, kağıt üzerinde yasaları ağırlaştırmak/

 

hafifletmek hiçbir toplumsal/cinsel sorunu çözemez. 

 

Özetle belirtelim ki, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek bu 

 

düzenlemeler sözde ceza artırımı, özde ise suçlulara cezasızlık getiriyor! Yüzlerce, 

 

binlerce tecavüzcü ya da çocuk istismarcısının serbest kalmasını sağlıyor! Yenilerini 

 

özendiriyor! 

 

Cinsel taciz ve saldırıyı önlemeyecek, çocukları ve kadınları korumayacak, 

 

saldırganlar üzerinde caydırıcı etkisi olmayacak bu torba yasaya itirazımız var!

 

ŞİDDETE SON PLATFORMU

 

Platform Katılımcıları

 

1. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi- Derneği

 

2. Adana Kadın Danışma ve Sığınmaevi Derneği (AKDAM)

 

3. Akdeniz Kadın Kooperatifleri Birliği. 

 

4. Aktif Yaşam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 

5. Alsancak Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

 

6. Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu

 

7. Avrupa Kadın Lobisi -Türkiye Koordinasyonu

 

8. Ayvalık Bağımsız Kadın İnsiyatifi

 

9. Bağımsız Kadın Gazetesi (KAZETE)

 

10. Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi

 

11. Bahar Lions Kulübü

 

12. Balkan Kadınları Derneği

 

13. Bornova Kadınlar Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği - BORKAD

 

14. Buca Evka -1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)

 

15. Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

 

16. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD).

 

17. Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu

 

18. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

 

19. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez

 

20. Cumhuriyet Kadınları Derneği Artvin Şubesi

 

21. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi

 

22. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bursa Şubesi

 

23. Cumhuriyet Kadınları Derneği Çanakkale Şubesi

 

24. Cumhuriyet Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi

 

25. Cumhuriyet Kadınları Derneği Maltepe Şubesi

 

26. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Buca Şubesi

 

27. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Urla Şubesi

 

28. Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi

 

29. Cumhuriyet Kadınları Derneği Tarsus Şubesi

 

30. Cumhuriyet Kadınları Derneği Samsun Şubesi

 

31. Çanakkale Bağımsız Kadın Kolektifi (ÇABA)

 

32. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER)

 

33. Çankırı Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

 

34. Çukurova Kadın Platformu

 

35. Diyarbakır Selis Kadın Danışma Derneği

 

36. Doğubeyazıt Kadın Meclisi

 

37. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik YO. Kadın Grubu

 

38. Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi-EKAM

 

39. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)

 

40. Ege Kadın Buluşması Platformu

 

41. Ege Karadenizli Kadınlar Derneği

 

42. Eğitimsen İstanbul 3 No'lu Şube Kadın Komisyonu

 

43. Engelli Kadın Derneği

 

44. Ergani Selis Kadın Danışma Merkezi

 

45. Eşit Yaşam Derneği.

 

46. Eşitlik İzleme Grubu (EŞİTİZ)

 

47. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

 

48. Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası

 

49. Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği (EVKAD)

 

50. Ev Kadınları Turistik El Sanatları Derneği (EVTED)

 

51. Femin & Art Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkez

 

52. Femin & Art İstanbul Şubesi

 

53. Femin & Art Ankara Şubesi

 

54. Femin & Art Ordu Şubesi

 

55. Femin & Art Mersin Şubesi

 

56. Femin & Art Bursa Şubesi

 

57. Femin & Art Çanakkale Şubesi

 

58. Feminist Atölye (Kuzey Kıbrıs)

 

59. FİLMMOR Kadın Kooperatifi

 

60. Girişimci Kadın Derneği (GİRKADE)

 

61. Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD)

 

62. Gökkuşağı Kadın Derneği

 

63. Göztepe Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

 

64. Günebakan Kadın Derneği

 

65. Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri

 

66. Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisleri

 

67. Haklı Kadın Platformu.

 

68. Hürriyet Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası.

 

69. İlerici Kadınlar Derneği (İKD)

 

70. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu

 

71. İstanbul Eğitim Eğitim-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Kadın Komisyonu

 

72. İstanbul Feminist Kolektif

 

73. İstanbul İnsan Hakları Derneği Kadın Hakları Komisyonu

 

74. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Türkiye Federasyonu

 

75. İşçi Kardeşliği Partili Kadınlar

 

76. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

 

77. İzmir Barosu Kadın Komisyonu

 

78. İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)

 

79. İzmir Hastaneleri Gönüllü Anneler Derneği

 

80. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)

 

81. İzmir Kadın Dayanışma Derneği

 

82. İzmir Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi

 

83. İzmir Sekreterler Derneği

 

84. İzmir (Smyra) El Emeği Göznuru Derneği

 

85. İzmir Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

 

86. Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

 

87. Kadın Adayları Destekleme Derneği- Genel Merkez (KA-DER)

 

88. KA.DER Adana Şubesi

 

89. KA.DER Ankara Şubesi

 

90. KA.DER Antalya Şubesi

 

91. KA.DER Bursa Şubesi

 

92. KA.DER İzmir Şubesi

 

93. KA.DER Eskişehir Şubesi

 

94. KA.DER Kadıköy Şubesi

 

95. KA.DER Kocaeli Şubesi

 

96. KA.DER Mersin Temsilciliği

 

97. KA.DER Samsun Temsilciliği

 

98. Kadın Dayanışma Vakfı

 

99. Kadın Emeği Kolektifi (KADEM)

 

100.Kadın Erkek Eşitliği Derneği (KAZETE-DER)

 

101.Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi

 

102.Kadın Merkezi Vakfı Genel Merkez

 

103.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Adıyaman

 

104.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Ağrı

 

105.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Ardahan

 

106.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Batman

 

107.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Bingöl

 

108.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Bitlis

 

109.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Diyarbakır

 

110.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Elazığ

 

111.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Erzincan

 

112.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Erzurum

 

113.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Gaziantep

 

114.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Hakkari

 

115.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Iğdır

 

116.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Kars

 

117.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Kilis

 

118.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Malatya

 

119.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Mardin

 

120.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Muş

 

121.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Siirt

 

122.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Şanlıurfa

 

123.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Şırnak

 

124.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Tunceli

 

125.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Van

 

126.Kadın Mimar ve Mühendisler Derneği

 

127.Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimcileri ve Teknik Elemanlar Grubu

 

128.Kadın Partisi Girişimi

 

129.Kadın Tiyatrosu

 

130.Kadın Yazarlar Derneği

 

131.Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)

 

132.Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)

 

133.Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ)

 

134.Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

 

135.Kampüs Cadıları

 

136.KAOS Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL)

 

137.Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği

 

138.Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği

 

139.Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

 

140.Karslı Girişimci Kadınlar Derneği

 

141.Karşıyaka Soroptimist Kulübü-İş ve Meslek Kadınları Derneği

 

142.Kemalpaşa Kadın Platformu

 

143.Kırmızı Biber Derneği

 

144.Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi

 

145.Kordon Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

 

146.Koza Kadın Derneği (Bursa)

 

147.Kozadan İpeğe Kadın Kooperatifi

 

148.Lambda İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

 

149.Marmara Grubu Vakfı

 

150.Mavi Kalem Derneği

 

151.Mavigöl Kadın Derneği

 

152.Meme Kanseri İle Savaşım Derneği

 

153.Mersin Bağımsız Kadın Derneği

 

154.Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

 

155.Mor İnisiyatif Kadın Kooperatifi

 

156.Muğla Akdeniz Yeşilleri Derneği

 

157.Muğla Kadın Dayanışma Grubu

 

158.Muğla Karya Kadın Derneği

 

159.Muş Kadın Çatısı Derneği

 

160.Muş Kadın Derneği (MUKADDER)

 

161.Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi

 

162.Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi

 

163.Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

 

164.Pembe Hayat Derneği

 

165.Petrol-İş Kadın Dergisi

 

166.Petrol İş Kadın Servisi

 

167.Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi

 

168.Sevgi Çemberi Kulübü Derneği (EGE INNERWHELL)

 

169.Sosyalist Feminist Kolektif

 

170.Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

 

171.Söke Kadın Sığınmaevi Derneği

 

172.Şiddete Karşı İzmir Kadın Koordinasyonu

 

173.TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadin Calisma Grubu

 

174.Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) - Kadın Komisyonu

 

175.Türk-Amerikan Kadınları Kültür ve Yardım Derneği

 

176.Türk Anneler Derneği Buca Şubesi

 

177.Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi

 

178.Türk Dünya Kadınlar Dostluk ve Dayanışma Derneği

 

179.Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi

 

180.Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi

 

181.Türk Kadınlar Birliği Adana Merkez Şube

 

182.Türk Kadınlar Birliği Seyhan Şubesi

 

183.Türk Kadınlar Birliği Amasya Şubesi

 

184.Türk Kadınlar Birliği Antalya Şubesi

 

185.Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi

 

186.Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi

 

187.Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi

 

188.Türk Kadınlar Birliği Söke Şubesi

 

189.Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi

 

190.Türk Kadınlar Birliği Bolu Şubesi

 

191.Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi

 

192.Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi

 

193.Türk Kadınlar Birliği Denizli Şubesi

 

194.Türk Kadınlar Birliği Sarayköy Şubesi

 

195.Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi

 

196.Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi

 

197.Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şubesi

 

198.Türk Kadınlar Birliği Gaziantep Şubesi

 

199.Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şubesi

 

200.Türk Kadınlar Birliği Antakya Şubesi

 

201.Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şubesi

 

202.Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi

 

203.Türk Kadınlar Birliği Iğdır Şubesi

 

204.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi

 

205.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Adalar Şubesi

 

206.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Beşiktaş Şubesi

 

207.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Beyoğlu Şubesi

 

208.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Kadıköy Şubesi

 

209.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Pendik Şubesi

 

210.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Maltepe Şubesi

 

211.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Sarıyer Şubesi

 

212.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Üsküdar Şubesi

 

213.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şişli Şubesi

 

214.Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi

 

215.Türk Kadınlar Birliği Bergama Şubesi

 

216.Türk Kadınlar Birliği Bornova Şubesi

 

217.Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi

 

218.Türk Kadınlar Birliği Güzelbahçe Şubesi

 

219.Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi

 

220.Türk Kadınlar Birliği Konak Şubesi

 

221.Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi

 

222.Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi

 

223.Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi

 

224.Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi

 

225.Türk Kadınlar Birliği Karaman Şubesi

 

226.Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi

 

227.Türk Kadınlar Birliği Kırklareli Şubesi

 

228.Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi

 

229.Türk Kadınlar Birliği Konya Şubesi

 

230.Türk Kadınlar Birliği Konya Ereğli Şubesi

 

231.Türk Kadınlar Birliği Manisa Şubesi

 

232.Türk Kadınlar Birliği Mardin Şubesi

 

233.Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi

 

234.Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şubesi

 

235.Türk Kadınlar Birliği Bodrum Şubesi

 

236.Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi

 

237.Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şubesi

 

238.Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi

 

239.Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi

 

240.Türk Kadınlar Birliği Samsun Şubesi

 

241.Türk Kadınlar Birliği Tekirdağ Şubesi

 

242.Türk Kadınlar Birliği Malkara Şubesi

 

243.Türk Kadınlar Birliği Trabzon Şubesi

 

244.Türk Kadınlar Birliği Kuzey Kıbrıs Genel Merkez 

 

245.Türk Kadınlar Birliği Dip Karpaz Şubesi

 

246.Türk Kadınlar Birliği Gazi Magosa Şubesi

 

247.Türk Kadınlar Birliği Girne Şubesi

 

248.Türk Kadınlar Birliği Lefkoşe Şubesi

 

249.Türk Kadınlar Birliği Mehmetçik Şubesi

 

250.Türk Kadınlar Birliği Yenierenköy Şubesi

 

251.Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi

 

252.Türk Psikologlar Derneği Kadın Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi

 

253.Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez ve Şubeleri

 

254.Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

 

255.Türkiye Home-Net Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı

 

256.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (186 Şubesi ile)

 

257.Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV)

 

258.Uçan Süpürge

 

259.Üreten Kadınlar Kulübü Derneği

 

260.Van Kadın Derneği (VAKAD)

 

261.Van Saray Kadın Derneği

 

262.WINPEACE Barış İçin Kadın Girişimi

 

263.Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

 

264.Yaşam Kadın Merkezi Derneği

 

265.Yaşlılarla Dayanışma Derneği (Adana)

 

266.Van Yaşam Kültür Kooperatifi (YAKAKOP)

 

267.Yeditepe Kadın Dayanışma Derneği

 

268.Yeni Asır Kadın Dünyası Kadın Grubu

 

269.Yeşil Sol Kadınlar.

 

270.Yüksekova Kadın Derneği