Eşitlik Mücadelesinde
100. Yıl

KIZ ÇOCUKLARI DA ÇOCUKTUR!


KIZ ÇOCUKLARI DA ÇOCUKTUR!

PROJENİN KONUSU

 

Toplumsal cinsiyete duyarlılığın bir kültür olarak topluma yerleşmesi ve eşitlik yolunda gerekli adımları atmak kız çocuklarının haklarının korunması ile başlayacak. İmzacısı olduğumuz uluslararası iki sözleşmenin – Çocuk hakları Bildirgesi ve CEDAW – maddeleri kamu spotlarının konusu olacaktır. Her iki sözleşmenin kız çocuklarını yakından ilgilendiren maddeleri yediden yetmişe toplumun her kesimini hedef alarak aktarılacaktır.

“Çocuk hakları”; kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip oldukları eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. “Kız çocuklarının hakları” ise toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan ve kız çocuklarının mahrum kaldıkları özellikle eğitim, oyun, korunma gibi haklarını vurgulamaktadır.

Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği evrensel kabul görmüş bir düşüncedir. CEDAW ise kadınların ve kız çocuklarının uğradığı ayrımcılığı tanımlayarak kız çocuklarının da çocuk olduğunu bize hatırlatmaktadır.