Eşitlik Mücadelesinde
99. Yıl

2011 genel seçimlerinden bugüne kadar Partinizde;


2011 genel seçimlerinden bugüne kadar Partinizde;
2011 genel seçimlerinden bugüne kadar Partinizde;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik hangi politika ve uygulamalara yer verdiniz?
 • İnsan ve mali kaynaklarınızın dağılımında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak neler yaptınız?
 • Merkez ve yerel teşkilatlarınızda toplumsal cinsiyet eşitliği/kadın erkek eşitliğine, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik neler yaptınız?
 • Kadınların, LGBTİ yurttaşların partinizde yer alması, aktif olabilmesi, aday adayı ve aday olabilmesi, seçilebilmesini sağlayacak ne tür yöntemler, mekanizmalar geliştirdiniz? Kadınların farklı yaşam koşullarını gözeten ne tür tedbirler aldınız? Bu doğrultuda insan ve mali kaynaklarınızı nasıl ve ne kadar kullanıyorsunuz?
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının oluşturulmasında, bu yöndeki uygulamalarda kadınların, kadın örgütlerinin yer alması için neler yaptınız? Kadın örgütlerinin hangi görüş ve önerilerine yer verdiniz? Bu görüş ve önerileri hangi yollarla aldınız?
 • Dini, dili, etnik kimliği cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği, yaşı, fiziksel, duyusal, zihinsel ve ruhsal özellikleri farklı kadınların oy kullanabilmeleri, siyasi partide politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde yer almaları, aday gösterilmeleri, seçilmeleri için gerekli her türlü ortamın ve desteğin sağlanması yönünde ne tür düzenlemeler yaptınız?
 • TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK/OMBUD), Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) gibi insan haklarını geliştirmek ve cinsiyet eşitliği yönünde hareket etmekle yükümlü kurumlar var. Kadınlara yönelik ayrımcılığın ve kadınların insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde
  • KEFEK’in tüm yasama süreçlerinde ve TBMM işleyişinde etkin kılınabilmesi için ne tür çalışmalar yaptınız?
  • KDK ve TİHK’in kadınlara yönelik ayrımcılığın ve kadınların insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasını önceliklendirme ve etkili bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlayacak bağımsız ve etkili bir yapıya sahip olmaları için ne tür çalışmalar yaptınız?
 • Kadın Bakanlığının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına dönüştürülmesine yönelik tutumunuz nasıl oldu? Başlı başına bir Kadın Bakanlığı kurmayı hedefliyor musunuz?
 • Meclisin bütün komisyonlarında kadınların yer alması ve etkin olabilmesini, yasama ve denetim sürecinde etkin olabilmeleri için ayrım gözetmeksizin kadın örgütleri ile karşılıklı ilişkinin kurulmasını, kadınların seslerini sözlerini bu süreçlere taşımalarını sağlama yönünde hangi çalışmaları yaptınız?
KADIN KOALİSYONU, 25.3.2015