Eşitlik Mücadelesinde
100. Yıl

TUTUNDUKLARIMIZ : İSTANBUL SÖZLEŞMESİ


TUTUNDUKLARIMIZ : İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

TUTUNDUKLARIMIZ : İSTANBUL SÖZLEŞMESİ adlı projemizi  tüm şubelerimizi de  içine alacak şekilde 01.02.2016 – 31.01.2017 tarihleri arasında hayata geçireceğiz.

 

Projemizin genel hedefi,  hak temelli kadın örgütlerinin,Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (İstanbul Sözleşmesi) dair  gerekli  bilgileri  öğrenerek  güçlenmelerini sağlamak ve kadına yönelik şiddetle mücadele için her aşamada lobi ve savunuculuk becerilerini artırmaktır. 2011’de İstanbul’da imzaya açılmış olan İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kadına yönelik şiddetin ve öldürmelerin önünün alınmadığı  ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede  İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile ilgili temel ve  hukuki  güvence özelliği taşıyan  en önemli uluslararası belgelerden biridir. Ayrımcılıkla mücadele   için “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’”ne  (CEDAW) tutunmakta olan   ve yıllardır CEDAW sekretaryasını sürdüren Türk Kadınlar Birliği olarak İstanbul Sözleşmesi’nin de bize sağladığı güvencenin bilinmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasının sağlanması konusunda kendimizi  sorumlu hissetmekteyiz.Bu bağlamda projemizin özel hedefi kadın örgütleri yanında hizmet sağlayıcıların, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin İstanbul Sözleşmesinin önemine dair farkındalıklarının artırılmasıdır. 

Proje kapsamında;

* Kadın örgütleri ve kamu sektörü  arasında işbirliği ağı kurulması 

* Devletin önleyici tedbirler, koruma ve destek sağlama konusundaki yasal sorumluluklarına dikkat çekmek

*Seçilmiş kamu görevlilerinin ve kamu kurumlarının Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini uygulamaları için sürekli bir kamuoyu baskısı yaratmak hedeflenmektedir.

Söz konusu hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

*Türk Kadınlar Birliği’nin şubeleri içinde bölgesel    merkez seçilen 7 şehirde başlayacak   eğitimler 

*Bu merkezlerde  toplam 105 kadın örgütünü  ve kamu kurumlarını içeren eğitimler ve toplantılar

*Toplantı hazırlığı için hedef şehirlerdeki kamu kurumları ile irtibata geçilmesi

*Kadın örgütleri temsilcilerinin kamu kurumlarına yapacağı ziyaretler

*Her şehirde medya ile iletişime geçilmesi ve basın toplantıları

*Eğitimlere katılamayan kadın örgütleri ile proje materyallerinin paylaşılması

 

Projemizin ilk faaliyeti 22 Mart 2016 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz açılış toplantısı olup, toplantıya şubelerimiz, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, büyükelçilikler, baro, sivil toplum örgütleri gibi birçok kurumdan alana ilişkin kişiler davet edilecektir. İstanbul Sözleşmesi’nin denetim komitesi olan GREVIO’nun başkanlığını yürüten Prof. Dr. Sn. Feride Acar da proje açılış toplantımızda aramızda olacak ve yapacağı sunumla katılımcılarla değerli bilgiler paylaşacaktır.

Projemiz Demokrasi ve İnsan Haklar için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında AB Delegasyonu tarafından desteklenmektedir.