Eşitlik Mücadelesinde
100. Yıl

Türkiye Her Alanda Geride


Türkiye Her Alanda Geride

Türkiye her alanda geride


ANKARA - Dünya Ekonomik Forumu 2010 raporuna göre, Türkiye 134 ülke arasında ekonomide 131, eğitimde 109, sağlık-yaşamda 61, siyasi yetkilendirmede 104, kadın-erkek eşitsizliğinde ise 126. sırada yer alıyor. Genel sıralamada 125. olan Türkiye ayrıca birçok 3. dünya ülkesinin de gerisinde bulunuyor.
Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu 2010 raporunda birçok alanda gelişme kaydedemediği gibi sıralamada da gerilerde kaldı. Ülkelerin gelişmişlikleri açısından sıralamada 3. dünya ülkelerinin gerisinde yer alan Türkiye özellikle ekonomi, eğitim, sağlık-yaşam, siyasi yetkilendirme ve kadın-erkek eşitliği konularında gelişme kaydedemedi. Araştırmada ilk dikkat çeken nokta Türkiye’nin ekonomide 134 ülke arasında 131. sırada olması. Türkiye, işgücüne katılım oranıyla 125. sırada yer alırken, bu oranın yüzde 26’sı kadınlardan, yüzde 74’ü erkeklerden oluşuyor. Türkiye’de kadınlar yılda 5 bin 352 dolar, erkekler 20 bin 441 dolar kazanıyor. Buna göre erkekler kadınlara oranla 4 kat daha fazla kazanıyor. Çalışan kadınların yüzde 22’si tarım dışı işler yapıyor, 2008 yılında kadınların işgücüne katkısı yüzde 29 iken 2010 yılında bu rakam gerileyerek yüzde 26 oldu. İşgücünün yanında Türkiye devlet memurluğu gibi pozisyonlardaki çalışanları ile girdiği sıralamada da 110. Bu rakamın sadece yüzde 10’u kadınlardan oluşuyor.

Gençler ne okuyor ne de çalışıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) “Gençler Beşeri Sermaye Yoksunu” başlıklı araştırma notuna göre, Türkiye’de özellikle genç kadınlar işgücünde yer almadıkları gibi okumuyorlar. Betam’ın tespitleri ve önerisi şöyle:
* TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 verilerine göre 15-19 yaş grubunda genç kadınların yüzde 50,4’ü ve genç erkeklerin yüzde 57,1’i bir eğitim kurumunda kayıtlıdır. Bu rakamlar 2006 verilerine kıyasla bir artışa işaret etse de 2007 OECD ortalaması olan yüzde 81,5’ten çok düşüktür.
* Bir eğitim kurumunda kayıtlı olmayan toplam 2 milyon 853 bin gençten 2 milyon 186 bini en fazla ilköğretim mezunudur ve aralarında herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmayanların oranı azımsanamayacak kadar çoktur.
* Eğitimine devam etmeyen genç kadınların çoğu işgücü piyasasının da dışındayken, genç erkeklerin işgücü piyasasında olduğu ancak yüksek işsizlik ve kötü çalışma koşulları ile karşı karşıya olduğu görülmektedir.
* Ne eğitimine devam eden ne de işgücü piyasasına katılan 2 milyon 466 bin genç arasında kadınların daha çok ev işleriyle meşgul olduğu erkeklerin ise iş arayıp bulamadığı ya da kendi vasıflarına uygun iş bulamayacağına inandığı görülmektedir.
* Daha 15-19 yaşında kendini ekonomik ve toplumsal hayatın dışına iten ya da itilmiş hisseden bu gençlerin yetişkin hayatlarında üretken olmalarına olanak tanımak için eğitim sistemine entegre edilmeleri büyük önem arz etmektedir.