Eşitlik Mücadelesinde
100. Yıl

ZENGİN-FAKİR FARKI 8.1 KAT


ZENGİN-FAKİR FARKI 8.1 KAT

Halkın yüzde 58.7'si eti-balığı nadiren yiyor, yüzde 45.5'i yeni giysi alamıyor. En yoksul yüzde 20'lik kesim milli gelirin yüzde 5.8'ini, en zengin yüzde 20'lik kesim yüzde 46.7'sini alıyor Cumhuriyet Haber Portalı İstanbul- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008’e ait gelir dağılımı verilerini açıkladı. Buna göre, milyonların işsiz kaldığı 2009’daki ekonomik krizden önce de Türkiye’de nüfusun yarısı eti-balığı nadiren yedi, yeni giysi alamadı. Halkı, gelir düzeyine göre 5 gruba ayrıldığında, en zengin grupla en yoksul grup arasında 8.1 katlık gelir uçurumu dikkat çekti. En yoksul kesim gelirinin yüzde 5.8’ini, en zengin kesim ise yüzde 46.7’sini elde etti.

Tatil yapmak güç

2008’de en zengin gruptakilerin ortalama geliri yıllık 43 bin 834 lirayken, en yoksul kesmin yıllık ortalama geliri 6 bin 311 lirada kaldı. Öte yandan gelir dağılımındaki eşitsizlik de 2007 ile aynı kaldı, ne ilerleme ne de gerileme kaydedildi.

Araştırmada, nüfusun yüzde 58.7’sinin ‘İki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek’ yiyemediği, yüzde 45.5’inin yeni giysi alamadığı, yüzde 88.8’inin ‘evden uzakta bir hafta tatil’ yapamadığı belirlendi.

Güneydoğu kaynıyor

Araştırmaya göre, zenginiyle yoksuluyla milli geliri ülke nüfusuna böldüğümüzde, 19 bin 328 liralık yıllık ortalama gelir ortaya çıkıyor. Ancak bu ortalamaya bölge bölge bakıldığında büyük farklar görülüyor.

Yıllık gelir ortalaması İstanbul’da 26 bin 458 lira, Doğu Marmara’da 21 bin 262 lira iken Güneydoğu Anadolu’da 12 bin 606 liraya iniyor. Yoksullukta Güneydoğu’yu 15 bin 839 lira ile Orta Doğu Anadolu ve 16 bin 165 lira ile Batı Marmara izliyor.

Yoksulluk tehdidi

TÜİK’in araştırmasında hanehalkının yüzde 41.9’unun maaş-ücret gelirleri ile kazanç sağladığı belirlendi. Toplam içinde en fazla paya sahip gelir türü bu kalem oldu. Bunu, yüzde 22.4’lük oranla müteşebbislik gelirleri takip etti.

Sosyal transferler içinde ise emekli ve dul-yetim aylıkları dikkat çekti. Bu aylıklar transferlerin yüzde 94.5’ini oluşturdu. Raporda ayrıca nüfusun yüzde 16.7’sinin yoksulluk riski altında olduğu vurgulandı.