Eşitlik Mücadelesinde
99. Yıl

Haber
ADALETE ERİŞİM PROJESİ BAŞLADI


ADALETE ERİŞİM PROJESİ BAŞLADI
2022-04-0424 ay sürecek olan “Kadınlar ve Kız Çocuklarının Adalete Erişimi” projesi 2021 yılının Kasım ayında başladı. Proje kapsamında, 10 ilde Barolar ve Belediyelerle işbirliği yapılacak. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla ilgili dava dosyaları üzerinden avukatlar izleme çalışması gerçekleştirecek.  Ankara, Antalya, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kırklareli (Lüleburgaz), Ordu, Kocaeli, Samsun illerinde STÖ’lerine eğitim programları düzenlenecek. Genç kadınlara da ulaşılarak kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla ilgili farkındalıkları arttırılacak.


 


8 konu başlığında; 1- Adalet Mekanizmalarına Erişim (CEDAW 33 No.lu Tavsiye Kararı), 2 - Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele (35 no.lu Tavsiye Kararı), 3 - Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili Yönlendirme Mekanizmaları Ve Yasal Düzenlemeler, 4 -  Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılık ile ilgili Adalete Erişim Mekanizmaları, 5 - Mülteci/Sığınmacı/Göçmen Kadınların Hakları ve Mülteci Kadın-Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Mağdurları için Yönlendirme Mekanizmaları, 6 - Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler ve Çocuk Hakları ile ilgili Yönlendirme Mekanizmaları, 7 - Engelli Kadın ve Kız Çocuklarının Adalete Erişim Mekanizmaları ve 8 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında bilgilendirme broşürleri, afişler, sosyal medya kampanyası ve eğitim faaliyetleri yoluyla kadınlar ve kız çocuklarının adalete erişimi ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık arttırma çalışmaları yapılacaktır.