Arşiv
Türk Kadınlar Birliği Logo
Kadın Meclisi Kurulması Faaliyeti


2014-01-01


   


     Gümüşhane şubesi olarak uyguladığımız "Kadın Dostu Kent Gümüşhane" isimli proje kapsamında


İlimizde Kent Konseyine bağlı Kadın Çalışma Grubu bulunmaktadır. 25.07.2012 tarihinde Kent Konseyi Başkanı ve Kadın Çalışma Grubu üyeleri ile bir toplantı yapılarak Kadın Meclisi Kurulması yönünde toplantı yapıldı. Toplantının sonucunda rapor hazırlanarak imza altına alınmıştır. Kadın Meclisi hakkında bilgi verildi. Örnek Kadın Meclisleri anlatıldı.


Kadın Meclisi kurulması faaliyeti için 25.09.2012 tarihinde yapılan kent konseyi genel kurul toplantısında gündeme alınarak Kadın Meclisi oluşturulması resmi olarak onaylanıp, Kent Konseyi tarafından çalışmalarına başlandı.


25 Ocak 2013 tarihinde Kent konseyi Genel Kurul toplantısında tekrar görüşülüp Kadın Meclisi için çalışmalar hızlandırılarak, resmi prosedürler hazırlandı. 28 Şubat 2013 tarihinde Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurul toplantısı yapılarak Kadın Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçildi. Böylece Kadın Meclisi resmen kuruldu. Kent Konseyi başkanı Hasan PİR'in yönetiminde yapılan genel kurulda Kent Konseyinin ve Kadın Çalışma Grubunun yaptığı çalışmalardan kısaca sunum eşliğinde bahsetti. Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Dilek Ş. AŞICI' nın da konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Kent Konseyi Genel Kurul Üyesi Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Dilek Ş. AŞICI ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Meltem IRKIN' da Kadın Meclisi Genel Kurul toplantısında Divan kurulunda yer alarak seçim sayımını gerçekleştirdiler. Toplam 39 kişinin oy kullandığı seçimde Meclis Başkanlığına Selime TURBAN, Melek Genç TAŞTAN ve Naciye AKAGÜN aday oldu. Üç aşamalı yapılan seçimin sonucunda Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu Mültecileri Koruma Komisyonu Başkanı Melek Genç TAŞTAN Meclis Başkanı seçildi.