Arşiv
Türk Kadınlar Birliği Logo
Yerel Eşitlik Eylem Planının Hazırlanması Faaliyeti


2014-01-01
Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularının işlendiği ve bu konularda yapılabilecek en kapsamlı faaliyet olan "Yerel Eşitlik Eylem Planı" hazırlamaktır.


Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlanması için bazı ön çalışmalar yapılmıştır. Birçok kamu kurumunun yöneticisinin katıldığı "Yerel Yöneticilerle Diyalog Toplantısı"


YEEP'in en doğal paydaşı olan ilimizde yaşayan kadınlarla iki ayrı grup halinde yapılan toplantılar.
Kadın Destek Birimi ortaklaşa hazırlanan ve uygulanan kadın ve kız çocuklarına yönelik anketlerin sonuçları da YEEP'in hazırlanmasında etkili olmuştur. YEEP uzmanı ile mevcut çalışmalar paylaşılarak durum değerlendirmesi yapılıp çalıştayların tarihleri belirlendi. ilk çalıştay 17 Şubat 2013 tarihinde Kadın STK 'lar ile yapıldı. Çalıştayın sonucunda uzman tarafından Gümüşhane YEEP taslağının başlıkları belirlendi. 


 


19 Şubat 2013 tarihinde yapılacak Kamu-STK çalıştayı için 11 Şubat 2013 tarihinde alınan valilik oluru ile davet edildi. Çalıştay kalabalık ve uzun süreli  olduğu için Özdenoğlu konağında yemekli olarak yapıldı. Uzman Ayşe SARGIN tarafından YEEP ler hakkında ve tarafımızdan yapılan çalışmalar ile oluşturulan başlıkların sunumunu yaptı. Sunumun ardından katılımcılar ile grup çalışması yapıldı.
       Yapılan çalışmalar ve çalıştaylar sonucunda Uzman tarafından Gümüşhane YEEP taslağı hazırlandı. Son olarak 5 Mart 2013 tarihinde yine Özdenoğlu konağında yapılan Gümüşhane YEEP Okuma Toplantısı ile taslağa son şekli verildi. Toplantı ilimiz Valisi ve Belediye başkanının yanı sıra çalışma ve çalıştaylara katılan katılımcılar ile gerçekleştirildi.Gümüşhane Yerel Eşitlik Eylem Planı 3 ana başlıktan ve 19 faaliyetten oluşmaktadır. Birincisi Kadınların sağlık bilgisi ve haklara dair farkındalığın artırılması - 7 faaliyet bulunmaktadır. İkincisi Kadına Yönelik Şiddete karşı kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi - 7 faaliyet bulunmaktadır. Üçüncüsü ise Kadınların Toplumsal hayata ve istihdama katılımının artırılması - 5 faaliyet bulunmaktadır. YEEP ile ilgili detaylı bilgi rapor ekinde bulunan Gümüşhane YEEP kitabında yer almaktadır. Ayrıca YEEP'in uygulama aşamasında kolaylık sağlaması için protokoller hazırlandı ve faaliyetlere katılacak olan kamu ve STK 'lar tarafından imza altına alındı. 


20 Mart 2013 tarihinde Merkez Gökırmak Düğün Salonunda Projenin Kapanış Toplantısı ve Gümüşhane YEEP Tanıtım toplantısı programı düzenlendi.  Toplantı için davet edilen GAP BKİ Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL, Valimiz Dr. Yusuf MAYDA, Belediye Başkanımız Mustafa CANLI kamu kurum amirleri STK temsilcileri ve birçok kurum müdürleri, oda ve STK başkanları ile diğer katılımcılar program gerçekleştirildi. Basının yoğun ilgisinin olduğu toplantıda İlk olarak Proje Koordinatörü tarafından sunum eşliğinde proje kapsamında uygulanan bütün faaliyetlerin yer aldığı konuşma yapıldı. Faaliyetler ve yapılanlar tek tek anlatıldı. Hemen ardından hazırlanan Gümüşhane Yerel Eşitlik Eylem Planı hakkında bilgi verildi. YEEP te yer alan bütün faaliyetlerin tek tek sunumu yapıldı. Programın devamında sırasıyla Belediye Başkanı, GAP BKİ Başkanı ve Vali konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından yaptırılan banner sırasıyla Vali, Belediye Başkanı ve GAP BKİ Başkanı tarafından imzalandı. Vali ve Belediye başkanına katkı ve yardımlarından dolayı yaptırılan plaketler GAP BKİ Başkanı tarafından takdim edildi. Plaket takdiminin ardından başta Gümüşhane YEEP'te yer alan kurum amirleri olmak üzere tüm katılımcılar tarafından ikinci Banner da imzaladı.Faaliyetler Mart 2013 ile Mart 2014 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde düzenlenerek protokolleri hazırlanmıştır.