Arşiv
Türk Kadınlar Birliği Logo
GÜZEL VE KARANLIK !


2010-01-01


Çok şükür ki,gündem yaratma konusunda hiç sıkıntımız olmuyor. Her gün görsel ve yazılı basında “hadi buyurun uğraşın”türünden bir yada birkaç konu mutlaka bulabilirsiniz.

Prof. Nilüfer Göle’nin “güzel ve karanlık burka”tanımlaması itirazları da beraberinde getirdi.

Ruhat Mengi; burka’nın kadının tüm insan haklarını elinden alan,erkeğin kölesi yapan rejimin simgesi olduğunu söyleyerek,Prof.Göle’nin “çok özel” tanımlamasına itirazını dile getirdi.

Burka tipi simgelerin,zannedildiği gibi özel yaşama dair özgürlük alanları olduğunu zannetmek sadece yanılgıdır.

Afganistan da kadınlar burka’yı özgür seçimleri olduğu için değil mecbur oldukları için giymek zorundalar.

Kimse kendini kandırmasın,simgesel baskılarla kadınlara özgürlük alanı yaratılamaz.

Evransel kadın hakları anlamında ideal rol model;Prof.Ayşe Güneş Ayata’nın ifadesiyle,Kamu ve özel yaşamında güçlü,hiç kimseye,yani cemaate ve aileye muhtaç olmadan kendi bağımsız kaderine hakim olacak kadar eğitimli ve donanımlı,gelir getirici bir işi olan,etrafında olup bitene katkıda bulunan,aile içindeki otoriteyi paylaşabilen ve eşitlik içinde ortak karar alabilen bir bireydir.

Bu yol modelden yola çıkarak ,Devletin ve yerel yönetimlerin görevlerinden biriside bu ideale en yakın kadın profili oluşması için önlem almak,bunun için stratejik planlarında yer alacak projeler üretmek ve bunlar için bütçelerinde ödenek bulundurmak,Sivil Toplum örgütleriyle birlikte bu projelerin hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Avrupa Birliğine uyum sürecinde,çok umutlandırıcı tanımlamalarla karşımıza çıkan yasal düzenlemelerin ne yazık ki uygulamaya geçirilmesi için samimi bir çaba göremiyoruz.Sadaka kültürü öznesine uygun,münferit ve popülist gösterilere yönelik yardım geleneği ısrarla sürdürülüyor.Bu yöntem;sadaka verene duacı,sadık seçmen tebaalarını da ardından getirdiğinden,halen iktidarda olanların ve ebediyen iktidarda kalmak isteyenlerin işine geliyor.

Kurulu bu düzenin ve dümen suyundaki medyatik aktivistlerin karşısında Kadın STK larının kendilerini ifade edebilme çabalarının yetersiz kaldığı ortada.

Zaman zaman bu dümen suyundaki zararsız toplantılarda duruma itirazımızı yüksek ssle dile getiriyoruz,homurdanmalara verilecek cevabımız her zaman olmuştur,bundan sonrada olacaktır.

Türk Kadınlar Birliği’nin ideal rol model kadın tanımlaması Prof.Ayata’nın tanımlaması ile örtüşen bir tanımlamadır ve bu ideale yaklaşmanın mücadelesi sürdürülmektedir.

Prof.Göle’nin “güzel ve karanlık burka” tanımlaması üzerine Sayın Hasan Pulur köşesinde “Ey kadınlar neredesiniz?”diyor.

Buradayız üstadım,her yerde.Karanlığı güzel bulanlara inat “Çağdaş ve Aydın Kadın”iddiamız ile her yerde.
NOT:Yazımı tamamladığım saatlerde 11 Fidanın daha sehitlik haberleri televizyonlarda son dakika haberleri olarak geçmeye başladı,bütün Türkiye üzüntüye boğuldu ama 11 annenin yüreğindeki yangını hiç kimse tahmin bile edemez,cenaze namazlarında hoca “hakkınızı helal ediyor musunuz?”diye soruyordu,orada yatan 20’li yaşlardaki çocuklar,yaşanmamış hayatlarını onlar bize helal ediyorlar mıydı? Bunu hiç bilemeyeceğiz.