Arşiv
Türk Kadınlar Birliği Logo
TKB Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu: "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Değildir"


TKB Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu:
2019-12-05Kadın hak temelli bir dernek olan Türk Kadınlar Birliği olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında ve geçmiş kadın hakları savunucularımızdan aldığımız güç ile kamuoyunu bilgilendirme gereği duymaktayız. 5 Aralık, “Dünya kadın hakları günü” DEĞİLDİR.
Türk kadını 1930'da belediye seçimlerinde seçme, 1933'te çıkarılan Köy Kanunu'yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934'te ise Anayasa'da yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 85 yıl önce bugün, Atatürk inkılâplarının en önemlilerinden biri gerçekleşmiştir.
Kadınların hak arayışları tüm dünyaya paralel olarak Türk Kadınlarını da etkilemiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra kadınların aydınlanması, Cumhuriyetin ilanı öncesi yaşanan ağır savaşlarda kadınların cephe gerisinde ve cephedeki etkileri, ilerleme ve gelişmeleri beraberinde getirmiş; eğitimin artmasıyla haklarına ve kimliğine sahip çıkan Türk kadınları tarihteki yerlerini almıştır. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde kadınların okutulması, meslek sahibi olarak çalışabilmesi, evlilik- boşanma konusundaki gelişmeler, kamu yaşamına katılmada giyim dahil her türlü yasakların kalkması kadınların modern ülkelerdeki gibi yaşamasının başlanıcını oluşturmuştur. Kadınlar dergi çıkartmaya başlamış, gazetelerde makaleler yazmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile kadın hareketi hız kazanmıştır. Medeni Kanun kadın hakları konusundaki en güçlü gelişme olmuştur. Türk Kadınlar Birliğinin cumhuriyetin ilanından önce başlayan siyasi hayata katılım isteği her dönemde ısrarla devam etmiştir. Derneğimizin kurucusu Nezihe Muhittin’in yanı sıra Latife Hanım, Fatma Aliye, Şair Nigar, Muallim Nakiye, Halide Edip Adıvar’ın ve nicelerinin bu konudaki çalışmalarını unutmak mümkün değildir.
Aynı şekilde cumhuriyeti ilan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü, Tunalı Hilmi, Suphi Nuri gibi birçok aydın Türk erkeğinin de kadın hakları konusundaki çalışmaları yadsınamaz. Atatürk’ün yurt dışındaki çalışmaları incelemesi için görevlendirdiği Afet İnan’ın da adını burada anmak gerekir.
Tüm çalışmalarda siyaset önemsenmemiş, kadınların çıkarları gözetilmiştir. Yani kadın hakları siyaset üstü bir birlik ve beraberlik ile Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş yaşamına dayanak olmuştur.
Bugün böylesine muazzam bir işbirliği ve tarihi çalışma ile elde edilen “Türk kadının seçme ve seçilme hakkı” üzerine siyasi oyunlar oynanmaktadır.
2011 yılında tabiri caizse tam da “bir delinin bir kuyuya taş atmasıyla” “5 Aralık Dünya Kadın Hakları” dedikodusu çıkarılmış, savsak medyanın da gelişigüzel davranması ile sanki bir dünya kadın hakları gününe devşirilme durumu meydana gelmiştir. Hayır, bugünün dünya ile hiçbir ilgisi yoktur. Olsa olsa diğer dünya ülkelerine öncülüğünden bahsedilebilir. Türkiye; Fransa, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Belçika, Yunanistan ve İsviçre’den çok önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanımıştır. Batıdan alınma değildir. Dünya kadın hakları değildir. Bu topraklarda özellikle Meşrutiyet sonrası tırnaklarla kazınmış, siyasetten arınmış bir kadın hareketinin ve uz görüşlü bir büyük liderin eylemidir. Bir öze dönüştür. Eski Türklerde kadın ve erkeğin devleti birlikte yönetmesi, kadınların da erkekler ile birlikte siyasi hakları olduğunu bilen bir milletin kendi öz kültürüne dönüşüdür. Sırf başında “Türk kadınları” yazıyor diye, buradaki “Türk”ü silmek için yapılan “Dünya” eklemesini, hatta o da tutmayınca “kadın hakları günü” gibi çevrilmesini kabul etmek mümkün değildir. 5 Aralık ne “dünya kadın hakları günü”. ne de “kadın hakları günü”dür.

Sözün özü; 5 Aralık, “Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi” şeklinde bildiğimiz kazanılmış bir haktır. 2011’e kadar seçme ve seçilme günü iken sahte bir adlandırmayla “Türk” ismini kaldırmak için “dünya kadınlar günü” denilmiştir. Ulusal bilincimiz, ulusal tarihimiz saptırılmak istenmiştir.

85 yıl önce bugün, Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri gerçekleşmiştir. O dünden bugüne kadınların Meclisteki temsil oranı yüzde 4,5’lardan, yüzde 17,1’e çıkabilmiştir. Bu temsil oranı ile 1935’te dünyada 2. sırada yer alırken, bugün kadın milletvekili oranı ile dünyada 133. sıradayız. Kadın hakları konusunda siyaset üstü bir yaklaşımın gereğine inanıyoruz. Kadınlar üzerinden her türlü kirli siyaseti yapmaktan vazgeçin.

Bu dönemde Fatma Aliye, Şair Nigar, Nezihe Muhittin ve Halide Edip gibi Türk kadınlarının
önemli bir özelliği vardır. Bu kadınların siyasi görüşleri farklıdır. Siyasi görüşleri farklı olmasına rağmen, bunu göz ardı edebilmişler ve kadın hakları için çalışmışlardır.O dünden bugüne kadınların meclisteki temsil oranı yüzde 4,5’lardan, yüzde 17,1’e çıkabilmiştir. Bu temsil oranı ile 1935’te dünyada 2. sırada yer alırken, bugün kadın milletvekili oranı ile dünyada 133. sıradayız.

Başlangıçta kadın-erkek bir araya gelerek, siyasi kaygılardan uzak olarak kazanılmış bu haklar, bugün istenilen düzeye ulaşamamıştır. Siyasi çıkarlar için kadın üzerinden siyaset yapılmaktadır. Tüm siyasal partilerde kadınlara ait sorunlar arka plana atılmaktadır. Siyaset alanında yeterince yer bulamayan kadınlar, erkeksi rol kalıpları çerçevesinde var olma mücadelesi vermektedir.