Eşitlik Mücadelesinde
98. Yıl


Av. Sema KENDİRCİ UĞURMAN


Genel Başkan


Gaziantep’te doğdu.İlk ,Orta ve Lise öğrenimini aynı yerde tamamladı.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Kendirci,1983 yılında serbest Avukat olarak çalışmaya başladı.Bunun yanısıra ,bir çok sendikada Hukuk Müşavirliklerini ve Türk-İş Hukukçular Kurulu üyeliğini de yapmıştır.

 

1996 yılında , Ülkemizin ilk ve en büyük örgütlü kadın kuruluşu olan ,Türk Kadınlar Birliği’ne Genel Başkan seçildi. Av. Sema Kendirci halen bu görevini de sürdürmektedir. Dernek içi örgütlenme ,bilinçlendirme ve eğitime yönelik çalışmaların yanısıra ,Derneğin hedef kitlesi olan kadını ,sosyal ve siyasal yaşama sokmak amacının gerçekleşmesi için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimlerle işbirliği yapıp ,Türkiye’de ilk kez ,pilot bölge olarak seçilen Ankara’da 3 tane Toplum Merkezi açmıştır. Halen ,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komisyonundaki üyeliğini de sürdüren Kendirci ,diğer sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlayarak ,”Yasalar Önünde Tam Eşitlik” kampanyasını başlatmıştır.Yasalarımızdaki ,kadın haklarına yönelik gerekli iyileştirmelerin yapılması için oluşturduğu kamuoyu desteği ile Ailenin Korunmasına Dair Yasa ,Medeni Yasa , Türk Ceza Yasası gibi temel yasalarda önemli değişikliklere imza atmıştır. Av. Kendirci ,sekretaryasını Türk Kadınlar Birliği’nin yaptığı Cedaw Sivil Toplum Kuruluşları Yürütme Kurulunda da görevli olup ,aynı zamanda Avrupa Kadın Lobisinin Türkiye Koordinasyonunda da Derneğini temsilen çalışmalarını sürdürmektedir.


Öncelikli kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların siyasal yaşamda eşit katılım ve eşit temsilinin sağlanması konularında eğitim ,seminer ve konferanslara katılan Kendirci ,halen Siyasi Partiler ve Seçim yasalarının değiştirilmesi çalışmalarına da öncülük etmektedir.