Eşitlik Mücadelesinde
99. Yıl


Yasemin KÜLTÜR


Genel Sekreter


09.09.1968 Ankara doğumlu Yasemin KÜLTÜR evli ve 1 çocuk sahibidir. A.Ü.İktisat Fakültesi mezunudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nde çalışmış ve şimdi ise, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın Müşavirliği'nde görev yapmaktadır.

Çalıştığı kurumlardan, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nde kadınlara çeşitli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verdi. Genel Müdürlüğün çalışma alanlarıyla ilgili konulardaki ulusal ve uluslar arası toplantıların ve çeşitli organizasyonların düzenlenmesinde görev aldı. Hükümet Dışı Kuruluşlar ile Genel Müdürlük arasındaki iletişim ağını kurmak üzere, veri tabanı oluşturulması ile görevlendirildi. Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Projesi bünyesinde kadın istihdamını artırıcı politikaların oluşturulmasında görev aldı. Dünya Bankası Projesi kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığını artırmak ve uygulayıcısı olabilmek amacıyla verilen Toplumsal Cinsiyet Eğitimine katıldı. Kadınlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan 3B Bilgi Başvuru Bankası’ndaki pilot çalışmalarda görev aldı. Üye üretici kadınları bilinçlendirme çalışmaları (eğitim, sağlık, girişimcilik vb.) çerçevesinde çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenlenmesinde görev yaptı. Genel Müdürlük bünyesinde sürdürülen “Kadın El Emeği Pazarları” Projesinin yürütücülüğü ve bu görev çerçevesinde kadınların uluslar arası fuarlara katılımını sağlayacak organizasyonların düzenlenmesinde görev aldı. CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) Ulusal Ülke Raporunun hazırlık çalışmalarında bulundu. Ülke raporunun oluşturulması için görevlendirilen ekipte yer aldı.2002 tarihinden itibaren TBMM’de görevlendirildi. TBMM’de; Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’nda bilimsel çalışmalara alt yapı oluşturacak faaliyetlerde bulunmak, TBMM Milletvekilliği Danışmanlığı, yasal çalışmaları takip ve çeşitli konularda araştırma ve rapor hazırlamak, gündemi takip ederek çeşitli konularda arşiv oluşturmak görevini sürdürmüştür. şimdi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın Müşavirliği’nde görev yapmaktadır.

Türk Kadınlar Birliği Merkez Yürütme Kurulu ve CEDAW Uluslar arası Sözleşmesi Sivil Toplum Türkiye Yürütme Kurulu Üyesidir.