Yönetim Kurulu

GENEL BAŞKAN

Av. Sema Kendirci UĞURMAN
Özgeçmiş

Gaziantep’te doğdu.İlk ,Orta ve Lise öğrenimini aynı yerde tamamladı.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Kendirci,1983 yılında serbest Avukat olarak çalışmaya başladı.Bunun yanısıra ,bir çok sendikada Hukuk Müşavirliklerini ve Türk-İş Hukukçular Kurulu üyeliğini de yapmıştır.

 

1996 yılında , Ülkemizin ilk ve en büyük örgütlü kadın kuruluşu olan ,Türk Kadınlar Birliği’ne Genel Başkan seçildi. Av. Sema Kendirci halen bu görevini de sürdürmektedir. Dernek içi örgütlenme ,bilinçlendirme ve eğitime yönelik çalışmaların yanısıra ,Derneğin hedef kitlesi olan kadını ,sosyal ve siyasal yaşama sokmak amacının gerçekleşmesi için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimlerle işbirliği yapıp ,Türkiye’de ilk kez ,pilot bölge olarak seçilen Ankara’da 3 tane Toplum Merkezi açmıştır. Halen , Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün Danışma Kurulundaki görevini de sürdüren Kendirci ,diğer sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlayarak ,”Yasalar Önünde Tam Eşitlik” kampanyasını başlatmıştır.Yasalarımızdaki ,kadın haklarına yönelik gerekli iyileştirmelerin yapılması için oluşturduğu kamuoyu desteği ile Ailenin Korunmasına Dair Yasa ,Medeni Yasa , Türk Ceza Yasası gibi temel yasalarda önemli değişikliklere imza atmıştır. Av. Kendirci ,sekretaryasını Türk Kadınlar Birliği’nin yaptığı Cedaw Sivil Toplum Kuruluşları Yürütme Kurulunda da görevli olup ,aynı zamanda Avrupa Kadın Lobisinin Türkiye Koordinasyonunda da Derneğini temsilen çalışmalarını sürdürmektedir.

Öncelikli kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların siyasal yaşamda eşit katılım ve eşit temsilinin sağlanması konularında eğitim ,seminer ve konferanslara katılan Kendirci ,halen Siyasi Partiler ve Seçim yasalarının değiştirilmesi çalışmalarına da öncülük etmektedir.

2. BAŞKAN

Şansın TİLEYLİOĞLU
Özgeçmiş

1954 Adana doğumluyum.İlk,Orta,Lise tahsilimi Adana’da yaptım. Üniversite tahsilimi yarıda bırakarak evlendim.2 çocuk annesiyim. Türk Kadınlar Birliği’ne 1989 yılında üye oldum.

Halen Yönetim Kurulunda görev yapmaktayım.

GENEL SEKRETER

Yasemin KÜLTÜR
Özgeçmiş

09.09.1968 Ankara doğumlu Yasemin KÜLTÜR evli ve 1 çocuk sahibidir. A.Ü.İktisat Fakültesi mezunudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nde çalışmış ve şimdi ise, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın Müşavirliği'nde görev yapmaktadır.

Çalıştığı kurumlardan, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nde kadınlara çeşitli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verdi. Genel Müdürlüğün çalışma alanlarıyla ilgili konulardaki ulusal ve uluslar arası toplantıların ve çeşitli organizasyonların düzenlenmesinde görev aldı. Hükümet Dışı Kuruluşlar ile Genel Müdürlük arasındaki iletişim ağını kurmak üzere, veri tabanı oluşturulması ile görevlendirildi. Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Projesi bünyesinde kadın istihdamını artırıcı politikaların oluşturulmasında görev aldı. Dünya Bankası Projesi kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığını artırmak ve uygulayıcısı olabilmek amacıyla verilen Toplumsal Cinsiyet Eğitimine katıldı. Kadınlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan 3B Bilgi Başvuru Bankası’ndaki pilot çalışmalarda görev aldı. Üye üretici kadınları bilinçlendirme çalışmaları (eğitim, sağlık, girişimcilik vb.) çerçevesinde çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenlenmesinde görev yaptı. Genel Müdürlük bünyesinde sürdürülen “Kadın El Emeği Pazarları” Projesinin yürütücülüğü ve bu görev çerçevesinde kadınların uluslar arası fuarlara katılımını sağlayacak organizasyonların düzenlenmesinde görev aldı. CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) Ulusal Ülke Raporunun hazırlık çalışmalarında bulundu. Ülke raporunun oluşturulması için görevlendirilen ekipte yer aldı.2002 tarihinden itibaren TBMM’de görevlendirildi. TBMM’de; Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’nda bilimsel çalışmalara alt yapı oluşturacak faaliyetlerde bulunmak, TBMM Milletvekilliği Danışmanlığı, yasal çalışmaları takip ve çeşitli konularda araştırma ve rapor hazırlamak, gündemi takip ederek çeşitli konularda arşiv oluşturmak görevini sürdürmüştür. şimdi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın Müşavirliği’nde görev yapmaktadır.

Türk Kadınlar Birliği Merkez Yürütme Kurulu ve CEDAW Uluslar arası Sözleşmesi Sivil Toplum Türkiye Yürütme Kurulu Üyesidir.

GENEL SAYMAN

Fikriye EVİN
Özgeçmiş

01.01.1950 yılında Erzurum’da doğdu. Öğrenimini Ankara’da tamamladı.1969 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebe bölümünde çalışmaya başladı.1989 yılından 1996 yılına kadar yöneticilik yaptıktan sonra 1996 yılında emekliye ayrıldı. 1999 yılında Türk Kadınlar Birliği’ne ,2000 yılında da Merkez Yönetim Kurulu’na getirilerek Saymanlık görevi verildi. Evli, 2 çocuk annesi olup halen Saymanlık görevini devam ettirmektedir.

MERKEZ Y.K. ÜYESİ

Zuhal ESEN
Özgeçmiş

05.06.1967 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlköğretimin ardından Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümünde tamamladıktan sonra, yaklaşık 1,5 sene İngiltere, Cambridge’de lisan eğitimi aldı. 1992 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler şubesi’nde başlayan meslek hayatına uzun süre özel sektörde farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde Halkla İlişkiler Koordinatörü ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak devam etti.

2009 yılı Nisan ayında Türk Kadınlar Birliği’ne üye oldu ve 2012 yılındaki Genel Kurul’da Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Bir kız çocuğu annesi olan Zuhal Esen, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

MYK Üyesi

Demet ERDEMİR
Özgeçmiş

Özgeçmiş

MYK Üyesi

Hülya TANYEL
Özgeçmiş

Özgeçmiş

Bu site Türk Kadınlar Birliği resmi sitesidir.
Copyright © 2015